Smaller Default Larger

ȚINTE STRATEGICE

Țintele/scopurile strategice deriva din viziunea scolii si reprezinta intentiile majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unitatii scolare si prin care se va indeplini misunea scolii.

Aceste scopuri nu se refera la activitatile obligatorii ci reprezinta dmeniile pe care scoala intentioneaza sa le dezvolte sau sa le imbunatateasca.

Tintele/scopurile strategice stabilite de Scoala Gimnaziala nr.2 Modelu, pe baza diagnozei mediuluii intern si extern, avand ca reper misiunea scolii sunt:

  • Reducerea abandonului scolar
  • Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei
  • Combaterea si reducerea abandonului scolar
  • Formarea cadrelor didactice din şcoala pe principiile educaţiei incluzive si pentru utilizarea unor metode noi de predare (folosirea calculatorului, folosirea softurilor educaţionale,  etc.), urmărind creşterea calităţii actului educaţional
  • Dezvoltarea unei oferte educaţionale adaptate nevoilor identificate ale copiilor/elevilor/adulţilor si nevoilor corespunzătoare societăţii
  • Extinderea si reamenajarea spatiului scolar
  • Dezvoltarea parteneriatelor şcoala-comunitate prin promovarea consilierii părinţilor si implicarea lor in diverse activităţi