Smaller Default Larger

Misiunea noastră este să pregătim elevii pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să îșî găsească locul cuvenit și  menirea în societate.

Valorile cheie: eficiență, fexibilitate, cooperare, acceptare.